Allmänna villkor

Cornibus AB, org.nr 559056-1469, tillhandahåller denna webbplats för platsannonser under varumärket Examensarbete.se. När man postar en platsannons på examensarbete.se accepterar man våra Allmänna Villkor enligt nedan.


A) Regler för annonsörer och platsannonser

 1. Du försäkrar att det är en platsannons för en position som faktiskt ska tillsättas som du publicerar.
 2. Du försäkrar att din platsannons inte innehåller opassande innehåll eller något som bryter mot svensk lag, t.ex. affiliate-länkar, länkar till webbsidor med pornografiskt innehåll eller länkar till webbsidor som bedriver verksamhet som bryter mot svensk lag.
 3. Du försäkrar att platsannonsen erbjuder en position som är lämpad för studenter eller alumner som har en utbildning i ryggen.
 4. Gratis annonser granskas innan publicering. Dagtid på vardagar publiceras en annons normalt inom ett par timmar. På helger sker granskning inte lika ofta och kan därför ta lite längre tid innan annonsen publiceras.
 5. En platsannons ligger publicerad i högst 90 dagar med annonspaket (”Stor”). Önskar annonsören förlänga publiceringstiden eller återaktivera en utgången platsannons, så gör man det genom en uppgradering av platsannonsen vilket leder till ytterligare avgifter.
 6. Examensarbete.se förbehåller sig rätten att ändra innehållet i annonsen om vi bedömer att det förbättrar annonsens kvalitet. Detta medför inte att annonsören har rätt att få betalda avgifter återbetalda.
 7. Du har inte rätt till återbetalning av avgiften om vi plockar bort annonsen och annonsen inte följer dessa Allmänna Villkor.
 8. Innehållet i platsannonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
 9. Under en och samma sjudagarsperiod får man publicera max två stycken gratisannonser (”Liten”).
 10. Du tar själv på dig ansvaret för annonsen och dess innehåll.
 11. Du försäkrar att behandla de sökande väl.

B) Allmänt om Examensarbete.se

 1. Innehållet på Examensarbete.se, såsom logotyper, illustrationer, design och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Sådant innehåll tillhör Examensarbete.se och deras samarbetspartners eller andra användare av webbplatsen. Otillåten användning av sådant innehåll kan utgöra upphovsrättsligt intrång, vilket ska betraktas som ett brott mot dessa Allmänna Villkor.
 2. Examensarbete.se förbehåller sig rätten att utföra ändringar i utformningen av Examensarbete.se utan föregående meddelande.
 3. Examensarbete.se får avstå från att publicera en platsannons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela annonsören, ta bort eller ändra en publicerad platsannons om Examensarbete.se anser att platsannonsen bryter mot dessa Allmänna Villkor.

C) Personuppgifter

Examensarbete.se behandlar personuppgifter om användaren i samband med tillhandahållandet av Examensarbete.se. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Examensarbete.se Integritetspolicy


D) Avgifter och betalningsvillkor

 1. Examensarbete.se’s avgifter för platsannonser betalas med kort i samband med att platsannonsen skapas.
 2. För publicering av platsannons debiterar Examensarbete.se den avgift som anges i sista steget av beställningsformuläret. Avgiften anges även i orderbekräftelsen som skickas till annonsören per e-post. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive moms.
 3. Annonsören ska ersätta Examensarbete.se för direkt och indirekt skada som Examensarbete.se och dess företrädare drabbas av till följd av att en Platsannons inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. Examensarbete.se’s rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra Examensarbete.se’s eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav.

Bryter du mot ovanstående förbehåller vi oss rätten att radera platsannonsen utan förvarning. Eventuell kostnad för premiumannonser återbetalas ej.