Om Examensarbete.se

Vi hjälper studenter och företag att hitta varandra

Under de flesta utbildningar genomför studenterna flera projekt där de jobbar i grupp med konkreta fall och problem från näringslivet.
Projekten genomförs på olika villkor, ibland har studenten en egen idé, andra gånger har företaget ett passande uppdrag och ibland har skolorna färdiga projektbeskrivningar. Det som de olika projekttyperna har gemensamt är att de oftast genomförs ute hos företag.
De genomförs i olika omfattning under olika delar av året, projektlängden varierar från några veckor upp till ett halvår.

Ni som företag/uppdragsgivare hittar studenter att arbeta med genom listan nedan och även genom era egna annonser. Om ni hittar ett projekt som verkar intressant att del av, erbjud er hjälp till att handleda och på så sätt kan även ni lära och dra nytta av studenternas arbete. 
Kontakta studenten om ni vill vara en del av deras arbete.

Examensarbete

Under utbildningens sista termin genomför studenten ett examensarbete som kombinerar teori och praktik. Under examensarbetet tillämpar studenten kunskap och metoder från utbildningen för att lösa frågeställningar och problem i nära samarbete med företaget. Ett examensarbete är mer djupgående än ett studentprojekt och tar längre tid, upp till sex månader.

Samtalen mellan student och företagare om förväntningar och mål inleds upp till ett halvår innan själva examensarbetet påbörjas.

Under examensarbetet har studenterna normalt sett ingen lön. Det är en fråga mellan företaget och de studenter som genomför arbetet. Det är vanligt att företaget står för kostnader i samband med resor, utrustning, material och liknande.

Studentprojekt

Under utbildningen genomför studenterna flera projekt där de jobbar i grupp med konkreta fall och problem från näringslivet. Projekten genomförs under olika delar av året, i olika omfattning, och varar från några veckor upp till ett halvår.

Projekten är oftast mer praktiskt orienterade än examensarbetena. Studenterna undersöker behov, skapar idéer och tar fram prototyper eller konkreta planer och analyser som företagen kan arbeta vidare med. Arbetet dokumenteras i en rapport.

Under studentprojektet har studenterna normalt sett ingen lön. Det är en fråga mellan företaget och de studenter som genomför arbetet. Det är vanligt att företaget står för kostnader i samband med resor, utrustning, material och liknande om det behövs för prototypframtagning.

LIA

Tanken bakom YH-utbildningar är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Ett av de populäraste momenten inom Yrkeshögskolan är LIA, Lärande i arbete, vilket är den praktiska delen under utbildningen. Under LIA får studenter chans att utvecklas både praktiskt och teoretiskt samt ger dem en möjlighet att knyta kontakter för framtiden. LIA är en typ av praktik, som studenten gör ute på en arbetsplats för att lära sig hur verkligheten ser ut.